Przedstawiciel w Polsce marek:
VIKING, ODLO, UVEX, REUSCH, KILLTEC, MEINDL, CAMELBAK, SEA TO SUMMIT, MAXIMO, REIMA
 

Dotacje 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tytuł projektu: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B oraz systemów wspierających prowadzenie przedsiębiorstwa w procesach sprzedaży i obsługi magazynu. wspierających prowadzenie przedsiębiorstwa w procesach zarządczych, operacyjnych i pozostałych.
Wniosek nr: WND-RPSL.03.03.00-24-081H/16-002
Wartość projektu: 371 484,60 zł
Udział Unii Europejskiej: 108 335,00 zł
Okres realizacji: od 2017-07-01 do 2017-12-31
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP.
Działanie: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

ETAP 1

ZAPYTANIA OFERTOWE FORMULARZE
1. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX01 Serwer Formularz do zapytania ZOLRX01 Serwer
2. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX02 Kolektory Formularz do zapytania ZOLRX2 Kolektory
3. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX03 Dysk Formularz do zapytania ZOLRX03 Dysk
4. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX04 Maszyna 360 Formularz do zapytania ZOLRX04 Maszyna 360
5. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX05 Komputer Formularz do zapytania ZOLRX05 Komputer
6. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX06 UD Formularz do zapytania ZOLRX06 UD
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
1. INFORMACJA nr ZOLRX-01
2. INFORMACJA nr ZOLRX-02
3. INFORMACJA nr ZOLRX-03
4. INFORMACJA nr ZOLRX-04
5. INFORMACJA nr ZOLRX-05
6. INFORMACJA nr ZOLRX-06

ETAP 2

ZAPYTANIA OFERTOWE FORMULARZE
1. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX07 B2B Formularz do zapytania ZOLRX07 B2B
2. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX08 System do Inwntaryzacji Formularz do zapytania ZOLRX8 System do Inwntaryzacji
3. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX09 System do wydań z magazynu Formularz do zapytania ZOLRX09 System do wydań z mgazynu
4. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX10 System Szybkiej Sprzedaży Formularz do zapytania ZOLRX10 System Szybkiej Sprzedaży
5. Zapytanie ofertowe nr ZOLRX10 Szkolenia Formularz do zapytania ZOLRX10 Szkolenia